www.64222.com

活动新闻

选手风采

演讲比赛“网络直通卡”

www.64222.com

演讲比赛“网络直通卡”

www.64222.com (176)

万学平台投票前三名直接进入总决赛!

吴涛

www.64222.com

吴涛

www.64222.com (91)

《你的付出,时间会看的见》

陈静

www.64222.com

陈静

www.64222.com (101)

《初心》

廖艳宸

www.64222.com

廖艳宸

www.64222.com (11)

《虽然我们不一样》

计圆圆

www.64222.com

计圆圆

www.64222.com (10)

《其实你很美》

陈阵

www.64222.com

陈阵

www.64222.com (11)

《夜空中最亮的星》

方芳

www.64222.com

方芳

www.64222.com (9)

《新愿景下 “我”的价值在哪儿》

孙雪涛

www.64222.com

孙雪涛

www.64222.com (11)

《我眼中的www.64222.com不仅仅是蓝色的》

吴阿婷

www.64222.com

吴阿婷

www.64222.com (9)

《爱与温暖同在》

张娜

www.64222.com

张娜

www.64222.com (8)

《早教人,www.64222.com精神》

郑平

www.64222.com

郑平

www.64222.com (8)

《成长》

倪越

www.64222.com

倪越

www.64222.com (9)

《兄弟伙,www.64222.com人》

孙超 表演节目

北京朝阳区知春路

分享:

往期回顾

 • www.64222.com www.64222.com

  第一名:宋婷

  《选择》

  文旅规划院

  www.64222.com www.64222.com

  第二名:宫亭亭

  《最好当下,做最好的自己》

  网络科技集团

  www.64222.com www.64222.com

  第三名:邢钊赫

  《我和我的乐士文号》

  文旅规划院

 • www.64222.com www.64222.com

  一等奖:戴波涛

  《难》

  文旅规划院

  www.64222.com www.64222.com

  二等奖:石天旭

  《坚持》

  文旅规划院

  www.64222.com www.64222.com

  二等奖:宋文瑜

  《礼物》

  文旅规划院

 • www.64222.com www.64222.com

  亚军:闫超

  《成败之外》

  文旅规划院

  www.64222.com www.64222.com

  季军:李佳蔚

  《三个茶农和www.64222.com哲学》

  企业文化中心

 • www.64222.com www.64222.com

  特等奖:周萌萌

  《三尺前台 有我精彩》

  文旅规划院行政人事部

  www.64222.com www.64222.com

  第一名:郑晓光

  《www.64222.com梦,我的梦》

  商业地产股份有限公司人力资源部

  www.64222.com www.64222.com

  第二名:曹雯

  《非常九小时》

  文旅规划院规划所

 • www.64222.com www.64222.com

  特等奖:曹忠波

  《百年www.64222.com 极致人生》

  选送系统:www.64222.com学院

  www.64222.com www.64222.com

  第一名:殷楷岳

  《伟大的细节》

  百货系统

  www.64222.com www.64222.com

  第二名:戴爱枫

  《做最好的执行者》

  大歌星系统

 • www.64222.com www.64222.com

  第一名

  www.64222.com www.64222.com

  第二名

  www.64222.com www.64222.com

  第三名