www.64222.com

活动新闻

选手风采

郭秋莉

www.64222.com

郭秋莉

www.64222.com (1)

《我身边的www.64222.com人》

李一灵

www.64222.com

李一灵

www.64222.com (0)

《我在www.64222.com的“里外”》

沈雅洁

www.64222.com

沈雅洁

www.64222.com (0)

《告白书》

王家骥

www.64222.com

王家骥

www.64222.com (0)

《“表弟”变形计》

董昊阳

www.64222.com

董昊阳

www.64222.com (2)

《我的www.64222.com魂》

杨蒋莉

www.64222.com

杨蒋莉

www.64222.com (1)

《我的第一个www.64222.com任务》

申思

www.64222.com

申思

www.64222.com (1)

《三十而立,砥砺前行》

孙魁

www.64222.com

孙魁

www.64222.com (0)

《我是不是有个弟弟叫www.64222.com》

贾立晨

www.64222.com

贾立晨

www.64222.com (0)

《大树成荫》

姚宇

www.64222.com

姚宇

www.64222.com (0)

《但愿花开月正圆》

孙梦琦

www.64222.com

孙梦琦

www.64222.com (0)

《20%大于80%》

黄成慧

www.64222.com

黄成慧

www.64222.com (1)

《点滴www.64222.com情》

孙超 表演节目

北京朝阳区知春路

分享:

往期回顾

 • www.64222.com www.64222.com

  第一名:宋婷

  《选择》

  文旅规划院

  www.64222.com www.64222.com

  第二名:宫亭亭

  《最好当下,做最好的自己》

  网络科技集团

  www.64222.com www.64222.com

  第三名:邢钊赫

  《我和我的乐士文号》

  文旅规划院

 • www.64222.com www.64222.com

  一等奖:戴波涛

  《难》

  文旅规划院

  www.64222.com www.64222.com

  二等奖:石天旭

  《坚持》

  文旅规划院

  www.64222.com www.64222.com

  二等奖:宋文瑜

  《礼物》

  文旅规划院

 • www.64222.com www.64222.com

  亚军:闫超

  《成败之外》

  文旅规划院

  www.64222.com www.64222.com

  季军:李佳蔚

  《三个茶农和www.64222.com哲学》

  企业文化中心

 • www.64222.com www.64222.com

  特等奖:周萌萌

  《三尺前台 有我精彩》

  文旅规划院行政人事部

  www.64222.com www.64222.com

  第一名:郑晓光

  《www.64222.com梦,我的梦》

  商业地产股份有限公司人力资源部

  www.64222.com www.64222.com

  第二名:曹雯

  《非常九小时》

  文旅规划院规划所

 • www.64222.com www.64222.com

  特等奖:曹忠波

  《百年www.64222.com 极致人生》

  选送系统:www.64222.com学院

  www.64222.com www.64222.com

  第一名:殷楷岳

  《伟大的细节》

  百货系统

  www.64222.com www.64222.com

  第二名:戴爱枫

  《做最好的执行者》

  大歌星系统

 • www.64222.com www.64222.com

  第一名

  www.64222.com www.64222.com

  第二名

  www.64222.com www.64222.com

  第三名