www.64222.com

活动新闻

优秀选手风采

张婷婷

www.64222.com

张婷婷

www.64222.com (0)

侯皓

www.64222.com

侯皓

www.64222.com (0)

庄哲

www.64222.com

庄哲

www.64222.com (0)

张禹飞

www.64222.com

张禹飞

www.64222.com (0)

廖丽娜

www.64222.com

廖丽娜

www.64222.com (0)

包甜甜

www.64222.com

包甜甜

www.64222.com (0)

曹正文

www.64222.com

曹正文

www.64222.com (0)

姜馨玉

www.64222.com

姜馨玉

www.64222.com (0)

孙美玲

www.64222.com

孙美玲

www.64222.com (0)

汪璐

www.64222.com

汪璐

www.64222.com (0)

邱丹莹

www.64222.com

邱丹莹

www.64222.com (0)

张彦宁

www.64222.com

张彦宁

www.64222.com (0)

孙超 表演节目

北京朝阳区知春路

分享:

往期回顾

 • www.64222.com www.64222.com

  一等奖:石红蓉

  《回音》

  文旅规划院

  www.64222.com www.64222.com

  二等奖:姜馨玉

  《责任》

  商管集团

  www.64222.com www.64222.com

  二等奖:罗越男

  《冰城往事》

  文旅规划院

 • www.64222.com www.64222.com

  第一名:宋婷

  《选择》

  文旅规划院

  www.64222.com www.64222.com

  第二名:宫亭亭

  《最好当下,做最好的自己》

  网络科技集团

  www.64222.com www.64222.com

  第三名:邢钊赫

  《我和我的乐士文号》

  文旅规划院

 • www.64222.com www.64222.com

  一等奖:戴波涛

  《难》

  文旅规划院

  www.64222.com www.64222.com

  二等奖:石天旭

  《坚持》

  文旅规划院

  www.64222.com www.64222.com

  二等奖:宋文瑜

  《礼物》

  文旅规划院

 • www.64222.com www.64222.com

  亚军:闫超

  《成败之外》

  文旅规划院

  www.64222.com www.64222.com

  季军:李佳蔚

  《三个茶农和www.64222.com哲学》

  企业文化中心

 • www.64222.com www.64222.com

  特等奖:周萌萌

  《三尺前台 有我精彩》

  文旅规划院行政人事部

  www.64222.com www.64222.com

  第一名:郑晓光

  《www.64222.com梦,我的梦》

  商业地产股份有限公司人力资源部

  www.64222.com www.64222.com

  第二名:曹雯

  《非常九小时》

  文旅规划院规划所

 • www.64222.com www.64222.com

  特等奖:曹忠波

  《百年www.64222.com 极致人生》

  选送系统:www.64222.com学院

  www.64222.com www.64222.com

  第一名:殷楷岳

  《伟大的细节》

  百货系统

  www.64222.com www.64222.com

  第二名:戴爱枫

  《做最好的执行者》

  大歌星系统

 • www.64222.com www.64222.com

  第一名

  www.64222.com www.64222.com

  第二名

  www.64222.com www.64222.com

  第三名