www.64222.com

活动新闻

优秀选手风采

焦静

www.64222.com

焦静

www.64222.com (11)

杨依依

www.64222.com

杨依依

www.64222.com (17)

朱际媛

www.64222.com

朱际媛

www.64222.com (12)

林长宏

www.64222.com

林长宏

www.64222.com (9)

郭祺

www.64222.com

郭祺

www.64222.com (22)

刘思齐

www.64222.com

刘思齐

www.64222.com (11)

沈俊峰

www.64222.com

沈俊峰

www.64222.com (7)

谢欣宇

www.64222.com

谢欣宇

www.64222.com (11)

孙超 表演节目

北京朝阳区知春路

分享:

往期回顾

 • www.64222.com www.64222.com

  一等奖:石红蓉

  《回音》

  文旅规划院

  www.64222.com www.64222.com

  二等奖:姜馨玉

  《责任》

  商管集团

  www.64222.com www.64222.com

  二等奖:罗越男

  《冰城往事》

  文旅规划院

 • www.64222.com www.64222.com

  第一名:宋婷

  《选择》

  文旅规划院

  www.64222.com www.64222.com

  第二名:宫亭亭

  《最好当下,做最好的自己》

  网络科技集团

  www.64222.com www.64222.com

  第三名:邢钊赫

  《我和我的乐士文号》

  文旅规划院

 • www.64222.com www.64222.com

  一等奖:戴波涛

  《难》

  文旅规划院

  www.64222.com www.64222.com

  二等奖:石天旭

  《坚持》

  文旅规划院

  www.64222.com www.64222.com

  二等奖:宋文瑜

  《礼物》

  文旅规划院

 • www.64222.com www.64222.com

  亚军:闫超

  《成败之外》

  文旅规划院

  www.64222.com www.64222.com

  季军:李佳蔚

  《三个茶农和www.64222.com哲学》

  企业文化中心

 • www.64222.com www.64222.com

  特等奖:周萌萌

  《三尺前台 有我精彩》

  文旅规划院行政人事部

  www.64222.com www.64222.com

  第一名:郑晓光

  《www.64222.com梦,我的梦》

  商业地产股份有限公司人力资源部

  www.64222.com www.64222.com

  第二名:曹雯

  《非常九小时》

  文旅规划院规划所

 • www.64222.com www.64222.com

  特等奖:曹忠波

  《百年www.64222.com 极致人生》

  选送系统:www.64222.com学院

  www.64222.com www.64222.com

  第一名:殷楷岳

  《伟大的细节》

  百货系统

  www.64222.com www.64222.com

  第二名:戴爱枫

  《做最好的执行者》

  大歌星系统

 • www.64222.com www.64222.com

  第一名

  www.64222.com www.64222.com

  第二名

  www.64222.com www.64222.com

  第三名